Nasz katalog


Rzetelna firmaFistaszek Joanna Małysz
Dzielce 27  
22-463 Radecznica

tel./fax: 84 681 81 17
kom. 693 333 674
e-mail: biuro.fistaszek@o2.pl

NIP: 9221573590 , REGON: 060472985


Nr rejestrowy BDO: 000103638
Informujemy, iż Administratorem danych jest FISTASZEK Joanna Małysz z siedzibą w Dzielce 27;
22-463 Radecznica rep. przez właściciela - Joannę Małysz; tel. 84 6818117; e-mail: biuro.fistaszek@o2.pl. Za pomocą w/w danych może Pani/Pan zrealizować wszelkie uprawnienia, przewidziane w RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi żądania, udzielenia odpowiedzi na pytanie lub wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora Danych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679 (uzasadnionym interesem jest w szczególności udzielanie odpowiedzi na pytania zadane Administratorowi, obsługa żądań, odpowiedzi na zadane pytania). Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług IT działających dla Administratora Danych oraz podmiotom i instytucjom na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi lub obsługi żądania. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. Pani/Pana dane nie będą przez Administratora przekazywane do państwa trzeciego. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi Administratorowi odpowiedź na pytanie lub ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi.